New Page 1

مرکز پخش روز بوقلمون تازه در تهران

پخش روز بوقلمون- مرکز پخش روز بوقلمون تازه در تهران
فروش و توزیع انواع بوقلمون های روز، با کیفیت عالی و ممتاز، جهت خرید مستقیم و بدون واسطه، مرکز پخش ما در خدمت شما می باشد.
جهت تولید و پرورش بوقلمون رعایت نکاتی لازم و ضروری می باشد که اگر چنان چه این نکات رعایت نگردد باعث به وجود آمدن تلفات زیاد و از دست دادن سرمایه می شود . از میان این نکات می توان به میزان نور دهی و نوک چینی آن ها اشاره کرد.
شرکت هایی که به تولید و تکثیر و پرورش بوقلمون می پردازند به این نتیجه رسیدند که بوقلمون های نری که به سن بلوغ جنسی خود رسیده اند و یا به آن نزدیک شده اند و همچنین در شرایط نور روزانه طبیعی و یا در سالن هایی با استفاده از نور مصنوعی نگهداری می شوند، نوک چینی آن ها ضروری می باشد.

Demo Options

pattern 28
pattern 29
pattern 30
pattern 31
pattern 32
pattern 33
pattern 34
pattern 35
pattern 36
pattern 37
pattern 38
pattern 39
pattern 40
pattern 41
pattern 42
pattern 43
pattern 44
pattern 45

Background only applies for Boxed,Framed, Rounded Layout