پخش و فروش گوشت فیله ، سینه، شنیسل مرغ در تهران با مناسب ترین قیمت از این کشتارگاه به فروش می رسد .

ما ما آماده ایم گوشت مرغ کامل و یا قطعه بندی مورد نیاز شما را جهت مصرف و فروش تا محل شما ، توسط ماشین های حمل و نقل گوشت مرغ شرکت ، بیاوریم و تحویل دهیم .

این مرکز تا به حال توانسته است با بسیاری از مراکز مصرف مانند رستوران ها ، کبابی ها ، ارگان های دولیتی و خصوصی همکاری های لازم و طولانی مدت ، جهت تامین گوشت مرغ مورد نیازشان داشته باشد . 

Demo Options

pattern 28
pattern 29
pattern 30
pattern 31
pattern 32
pattern 33
pattern 34
pattern 35
pattern 36
pattern 37
pattern 38
pattern 39
pattern 40
pattern 41
pattern 42
pattern 43
pattern 44
pattern 45

Background only applies for Boxed,Framed, Rounded Layout