بوقلمون


بال بوقلمون

2 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

بال بوقلمون ..

فیله بوقلمون

2 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

فیله بوقلمون ..

مغز ران بوقلمون

60 تومان 125,000 تومان قیمت بدون مالیات: 60 تومان -100%

مغز ران بوقلمون ..

مغز ران بوقلمون

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

..

بال بوقلمون زعفرانی

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

..

ساق بوقلمون

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

سرخرگها و مشکلات وریدی است همچنین پتاسیم در کاهش کلسترول نقش مهمی دارد. پادرد عمدتاً نتیجه کمبود پتاسیم و منیزم بدن، اسپاسم ماهیچه انسداد و تنگ شدن سرخرگ، مشکلات وریدی تأثیر سوء دیابت روی عضلات، اعصاب..

ساق بوقلمون

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

..

سینه بوقلمون

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

..

سینه بوقلمون بی استخوان

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

..

سینه و فیله بوقلمون

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

..

مغزران بوقلمون

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

..

گردن بوقلمون

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

گردن بوقلمون..

گوشت بوقلمون

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

..

نمایش 1 تا 13 از 13 (1 صفحه)

Demo Options

pattern 28
pattern 29
pattern 30
pattern 31
pattern 32
pattern 33
pattern 34
pattern 35
pattern 36
pattern 37
pattern 38
pattern 39
pattern 40
pattern 41
pattern 42
pattern 43
pattern 44
pattern 45

Background only applies for Boxed,Framed, Rounded Layout